Διπλοκατοικία στη Νέα Χώρα

Tsatsakis & Partners > Τα Έργα μας > Διπλοκατοικια στη Νέα Χώρα
Οικοδομική Άδεια: Tsatsakis & Partners
Μελέτη – Επίβλεψη: Tsatsakis & Partners
Μελέτες Η/Μ: Μπεϊνόγλου Ηλίας
Εμβαδόν Διαμερίσματος Α: 94 m2
Εμβαδόν Διαμερίσματος Β: 135 m2
Τοποθεσία: Χανιά | Νέα Χώρα

Η συγκεκριμένη μελέτη επεκτείνεται σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού. Από τη χωροθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο και τη διαμόρφωσή του ογκοπλαστικά, μέχρι την αναλυτική διαμόρφωση των κατόψεων και τον σχεδιασμό των επίπλων.

Οι λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις των ενοίκων αποτέλεσαν κεντρικό άξονα στο σχεδιασμό χωρίς να παραγκωνίζεται η αρχιτεκτονική συνέπεια και η προσπάθεια ένταξης ενός μεγάλου κτιριακού όγκου στη μικροκλίμακα της γειτονιάς. Κεντρική χειρονομία αποτελεί η οπισθοχώρηση του κτιρίου σε σχέση με την οικοδομική γραμμή και η δημιουργία ενός κατωφλιού ανάμεσα στο δρόμο και τον κτιριακό όγκο.  Σημαντικό ρόλο έχουν και οι υπαίθριοι χώρου στο βόρειο και στο δυτικό τμήμα του οικοπέδου που  υπαγορεύτηκαν από το σχήμα του οικοπέδου και πλαισιώνουν το κτίριο.

Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο δύο κατοικιών με σοφίτα στο ανώτερο επίπεδο και pilotis στο επίπεδο του ισογείου. Οι κοινόχρηστοι χώροι των κατοικιών συγκεντρώνονται στο νότιο τμήμα γεγονός που φανερώνεται και από την αρχιτεκτονική αντιμετώπιση των όψεων με λίγα, μεγάλα ανοίγματα στο νότιο τμήμα και μικρά και περισσότερα σε αριθμό στο βόρειο τμήμα. Σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση των όψεων είναι η χρήση εμφανούς σκυροδέματος στα οριζόντια στοιχεία του φέροντος οργανισμού και στην διαμόρφωση της εισόδου, καθώς και τα μεταλλικά μαύρα κουφώματα και κιγκλιδώματα.

Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων προσαρμόζεται στους ανθρώπους που κατοικούν και βιώνουν το χώρο, χωρίς να ακολουθεί απαραίτητα την μπρουταλιστική επιδερμίδα του κτιρίου. Τα έπιπλα έχουν σχεδιαστεί από την ομάδα μας αποκλειστικά για τους ενοίκους σεβόμενοι τις λειτουργικές απαιτήσεις τους και τα αισθητικά τους κριτήρια.