Παράταση υποβολής δηλώσεων κτηματολογίου

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τους έξι Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων άρχισε στις 18-10-2021 και λήγει στις 30-6-2022 τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας, εντός της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας, χωρίς κανένα πρόστιμο, είναι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, δίνεται με τροπολογία στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (928-61/11-06-2021).