ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Tsatsakis & Partners > Τα Έργα μας > ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Οικοδομική Άδεια: Tsatsakis & Partners
Μελέτη – Επίβλεψη: Tsatsakis & Partners
Μελέτες Η/Μ: Δρακάκης Ανδρέας
Συνολικό Εμβαδόν Κτιρίων: 1600 τ.μ.
Τοποθεσία: Χανιά | Στέρνες

Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε η δημιουργία μιας νέας οικιστικής δομής με 20 νέες κατοικίες που θα περιλαμβάνει, επιπλέον, ιδιωτικούς χώρους πρασίνου, κολυμβητικές δεξαμενές και ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.

Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται στις Στέρνες Χανίων, μία περιοχή με έντονη οικιστική ανάπτυξη, στα πλαίσια της αυξανόμενης ζήτησης για τουριστικά καταλύματα που παρατηρείται στην Κρήτη, την τελευταία δεκαετία. Το ανάγλυφο του οικοπέδου σε συνδυασμό με την πανοραμική θέα που προσφέρει σε όλο τον κόλπο της Σούδας, υπαγόρευσε την στρέψη όλων των κατοικιών και των αντίστοιχων υπαίθριων χώρων προς τον Βορρά. Παράλληλα, η χωροταξική μελέτη και η χωροθέτηση των διαφορετικών όγκων στα διαφορετικά υψόμετρα δημιούργησε μια κλιμακωτή «κατεβασιά» προς τη θάλασσα με την κάθε κατοικία να έχει απρόσκοπτη θέα προς αυτή.

Η τυπολογία των κατοικιών διακρίνεται σε 4 διαφορετικές κατηγορίες , με βάση την επιφάνεια και την διάρθρωση της κάτοψης, και σε 2 κατηγορίες με βάση τα επίπεδα στα οποία εκτυλίσσεται η κατοικία. Με βάση αυτόν τον διαχωρισμό, οι διώροφες κατοικίες με μικρότερη επιφάνεια ανά επίπεδο, τοποθετήθηκαν στα όρια του οικοπέδου ώστε να διευκολυνθεί η συνολική απρόσκοπτη θέα, αλλά και για τη δημιουργία μιας εσωστρέφειας στο σύνολο του συγκροτήματος. Παράλληλα, οι ισόγειες κατοικίες που καταλαμβάνουν μεγαλύτερη επιφάνεια επί του εδάφους, τοποθετήθηκαν κλιμακωτά στο κέντρο του οικοπέδου.

Η πρόσβαση στις κατοικίες πραγματοποιείται και από τους δύο δρόμους σε Βορρά και Νότο, διαμοιράζοντας και διευκολύνοντας την κίνηση των οχημάτων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εξασφαλίζονται όλοι οι απαραίτητοι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης για την μη επιβάρυνση του υπόλοιπου οικιστικού ιστού.

Ο αριθμός των κατοικιών, υπαγορευμένος από το κτιριολογικό πρόγραμμα, σε συνδυασμό με την ανάγκη ύπαρξης οδεύσεων για τα οχήματα ελλοχεύουν τη δημιουργία μιας πυκνής, ασφυκτικής οικιστικής δομής. Για αυτό το λόγο , τα φυτεμένα δώματα των κατοικιών αποτέλεσαν απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου σε διαφορετικά επίπεδα, που όμως, λόγω της κλιμακωτής χωροθέτησης φαντάζουν συνέχεια των υπαίθριων χώρων των κατοικιών.

Τα φυτεμένα δώματα συμβάλλουν, επίσης, στην καλύτερη ένταξη της νέας οικιστικής δομής στην γεμάτη με ελαιώνες πλαγιά. Παράλληλα, η επιλογή των υλικών (τοπικός λίθος, σοβάς σε γήινες αποχρώσεις) έχει επίσης σαν στόχο την καλύτερη ένταξη στο ευρύτερο κτισμένο περιβάλλον.