Τα Νέα μας

Tsatsakis & Partners > Τα Νέα μας

Διαθέσιμοι οι νέοι δασικοί χάρτες

  • tsatsakisandpartners
  • Μη κατηγοριοποιημένο
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια

Οι νέοι δασικοί χάρτες είναι διαθέσιμοι προς αναζήτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”

Παράταση υποβολής δηλώσεων κτηματολογίου

  • tsatsakisandpartners
  • Μη κατηγοριοποιημένο
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τους έξι Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων άρχισε στις 18-10-2021 και λήγει στις 30-6-2022 τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου: Δυο κατηγορίες ακινήτων που οφείλουν να την κατέχουν.

  • tsatsakisandpartners
  • Μη κατηγοριοποιημένο
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ψηφιακά πλέον, με κανόνες διαφάνειας, μπορούν να καταγραφούν όλα τα κτήρια (παλαιά και νέα, δημόσια και ιδιωτικά) στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα.